Welcome to Avdor's eStore - Shop Online

דסקיות העשויות מניילון 6/6. תוצרת Microlasics ארה"ב. לייצרן יש מגוון רחב מאד של דסקיות, מומלץ לגשת לאתר הייצרן על מנת לראות את כל המגוון. לא מצאת? זקוק לעזרה שלח לנו את שלושת המידות של הדיסקית קוטר פנימי, קוטר חיצוני ועובי ונמצא לכם את המק"ט המתאים.

דיסקיות

סנן לפי:

 
חבילה של 1000 דסקיות לברג 2

מק"ט:  MPS16FW002032

מק"ט יצרן:  16FW002032

חבילה של 1000 דסקיות אינצ'יות לבורג 2. קוטר פנימי: "0.09 ( 2.3 מ"מ) קוטר חיצוני: 1/4 (6.35 מ"מ) עובי: "0.032 (0.8 מ"מ)

 

מחיר באתר: ₪25.74

זמין במלאי!

 
חבילה של 1000 דיסקיות לברג 2

מק"ט:  MPS16FW002062

מק"ט יצרן:  16FW002062

חבילה של 1000 דסקיות אינצ'יות לבורג 2. קוטר פנימי: "0.09 ( 2.3 מ"מ) קוטר חיצוני: 1/4 (6.35 מ"מ) עובי: "0.062 (1.6 מ"מ)

 

מחיר באתר: ₪33.93

זמין במלאי!

 
חבילה של 1000 דיסקיות לברג 4

מק"ט:  MPS16FW004032

מק"ט יצרן:  16FW004032

חבילה של 1000 דסקיות אינצ'יות לבורג 4. קוטר פנימי: "0.115 ( 2.9 מ"מ) קוטר חיצוני: 1/4 (6.35 מ"מ) עובי: "0.032 (0.8 מ"מ)

 

מחיר באתר: ₪25.74

זמין במלאי!

 
חבילה של 1000 דיסקיות לברג 4

מק"ט:  MPS16FW004062

מק"ט יצרן:  16FW004062

חבילה של 1000 דסקיות אינצ'יות לבורג 4. קוטר פנימי: "0.115 ( 2.9 מ"מ) קוטר חיצוני: 1/4 (6.35 מ"מ) עובי: "0.062 (1.6 מ"מ)

 

מחיר באתר: ₪33.93

זמין במלאי!

 
חבילה של 1000 דיסקיות לברג 4

מק"ט:  MPS16FW004093

מק"ט יצרן:  16FW004093

חבילה של 1000 דסקיות אינצ'יות לבורג 4. קוטר פנימי: "0.115 ( 2.9 מ"מ) קוטר חיצוני: 1/4 (6.35 מ"מ) עובי: "0.093 (2.36 מ"מ)

 

מחיר באתר: ₪63.18

זמין במלאי!

 
חבילה של 1000 דיסקיות לברג 4

מק"ט:  MPS16FW004125

מק"ט יצרן:  16FW004125

חבילה של 1000 דסקיות אינצ'יות לבורג 4. קוטר פנימי: "0.115 ( 2.9 מ"מ) קוטר חיצוני: 1/4 (6.35 מ"מ) עובי: "0.125 (3.2 מ"מ)

 

מחיר באתר: ₪70.2

זמין במלאי!

 
חבילה של 1000 דיסקיות לברג 6

מק"ט:  MPS16FW006032

מק"ט יצרן:  16FW006032

חבילה של 1000 דסקיות אינצ'יות לבורג 6. קוטר פנימי: "0.14 ( 3.6 מ"מ) קוטר חיצוני: 5/16  (7.9 מ"מ) עובי: "0.032 (0.8 מ"מ)

 

מחיר באתר: ₪30.42

זמין במלאי!

 
חבילה של 1000 דיסקיות לברג 6

מק"ט:  MPS16FW006062

מק"ט יצרן:  16FW006062

חבילה של 1000 דסקיות אינצ'יות לבורג 6. קוטר פנימי: "0.14 ( 3.6 מ"מ) קוטר חיצוני: 5/16  (7.9 מ"מ) עובי: "0.062 (1.6 מ"מ)

 

מחיר באתר: ₪43.29

זמין במלאי!

 
חבילה של 1000 דיסקיות לברג 6

מק"ט:  MPS16FW006093

מק"ט יצרן:  16FW006093

חבילה של 1000 דסקיות אינצ'יות לבורג 6. קוטר פנימי: "0.14 ( 3.6 מ"מ) קוטר חיצוני: 5/16  (7.9 מ"מ) עובי: "0.093 (2.36 מ"מ)

 

מחיר באתר: ₪70.2

זמין במלאי!

 
חבילה של 1000 דיסקיות לברג 8

מק"ט:  MPS16FW008032

מק"ט יצרן:  16FW008032

חבילה של 1000 דסקיות אינצ'יות לבורג 8. קוטר פנימי: "0.171 ( 4.3 מ"מ) קוטר חיצוני: 3/8  (9.5 מ"מ) עובי: "0.032 (0.8 מ"מ)

 

מחיר באתר: ₪43.29

זמין במלאי!