מדפסות חכמות עם תוויות העומדות בחיטוי
מלחם ראש אקטיבי - חזית הטכנולוגיה על ידי Weller

Easy Braid

 
 

סרטי שאיבה, סופגי בדיל.

מערכות ראיה BGA.

 
 
 

מוצרים מתוצרת Easy Braid