מדפסות חכמות עם תוויות העומדות בחיטוי
מלחם ראש אקטיבי - חזית הטכנולוגיה על ידי Weller

Utica

 
 

מפתחות מומנט, מברגי מומנט ומערכות למדידת מומנט.

 
 
 

מוצרים מתוצרת Utica