מלחמים ראש אקטיבי - להלחמות RF
מדפסות חכמות עם תוויות העומדות בחיטוי
מלחם חכם על ידי Weller

brady

 
 

חברת Brady הנה החברה הגדולה בעולם לתוויות,סימון רכיבים ושילוטים. מגוון גדול של חומרים ומגוון של מערכות הדפסה: מדפסות נייחות וניידות ליצור תוויות וערכות להכנת שילוטים. תוויות מיוחדות לסימון כבלים, צנרת, מעגלים מודפסים. תוויות מיוחדות לסקטור המעבדתי והרפואי.

 
 
 

מוצרים מתוצרת brady